Service- og vedligeholdelsesaftale

Service- og vedligeholdelsesaftale

Når der er tegnet en serviceaftale gennem Importbilen, dækker denne alle omkostninger til normal service og vedligeholdelse, i henhold til producentens forskrifter samt reparation og udskiftninger, som følge af normal slitage. Det er dit ansvar som leasingtager, at den leasede bil serviceres og vedligeholdes i henhold til producentens forskrifter, samt at sikre at du overholder de serviceterminer, der fremgår af bilens servicehæfte, eller bilens serviceindikator. Gør du ikke det, anses det som misligholdelse af kontrakten, og du vil blive faktureret de eventuelle udgifter, som Importbilen bliver pålagt grundet dette.

Følgende er ikke omfattet af en Serviceaftale:
 Brændstofdrevet varmeanlæg (fyr)
 Dæk, medmindre der er tegnet en særlig dæk aftale
 Efterfyldning af olie og væsker imellem servicebesøg
 Erstatningsbil, transport til og fra værksted
 Punkteringer eller skader på dæk og fælge
 Vedligeholdelse og reparation af ekstraudstyr, opbygninger, læssebagsmæk, audioanlæg, opdatering af GPS anlæg, telefonudstyr o.l.
 Skader, hærværk, tyveri, karosseriarbejde, interiør, malerarbejde, polering og anden kosmetisk vedligeholdelse
 Hjulafbalancering – Ej heller i forbindelse med dækskift ved dækaftale
 Sporing (4 hjuls udmåling). Ej i forbindelse ved skift af dele, som er dækket af aftalen
 Glas, ruder, lygter, reflekser, spejle o.l.
 Efterfyldning af olie og væsker imellem servicebesøg
 Reparationer der kan henføres til vild og unødvendig hård kørsel
 Biler der benyttes til motorsport, taxikørsel, køreskole, kurertransport eller udlejning med mindre særlig aftale er indgået herom.


Har du spørgsmål til service- og vedligeholdelsesaftalen, er du velkommen til at kontakte Importbilen: